Tag: dni..

Nie odliczaj dni…
Nie odliczaj dni…

Są takie dni…
Są takie dni…

Są takie dni
Są takie dni

są dni kiedy muszę…
są dni kiedy muszę…

Najpiękniejsze dni
Najpiękniejsze dni

To jeden z tych dni
To jeden z tych dni

Z tamtych dni pamiętam…
Z tamtych dni pamiętam…

Są takie dni…
Są takie dni…

Najpiękniejsze dni
Najpiękniejsze dni

Nie zapominaj najpiękniejszych dni..
Nie zapominaj najpiękniejszych dni..

Dwa rodzaje dni
Dwa rodzaje dni

Są takie dni
Są takie dni

To jeden z tych dni
To jeden z tych dni

Są takie dni
Są takie dni


Top