Tag: Mój

Łatwo wybaczam – to mój problem…
Łatwo wybaczam – to mój problem…

czasami mój cały dzień polega na czekaniu
czasami mój cały dzień polega na czekaniu

Ciekawe jak inne osoby, słyszą mój głos…
Ciekawe jak inne osoby, słyszą mój głos…

Mój zeszyt i zeszyt kolegi
Mój zeszyt i zeszyt kolegi

Ludzie którzy oceniają mój związek
Ludzie którzy oceniają mój związek

Żebyś był mój
Żebyś był mój

Mój szef poprosił
Mój szef poprosił


Top