Tag: szansa…

Każda sekunda to szansa na to, aby zmienić…
Każda sekunda to szansa na to, aby zmienić…

„N-ta” szansa…
„N-ta” szansa…


Top