Tag: Zbyt

Czas leci zbyt powoli
Czas leci zbyt powoli

Wiele tracimy wskutek tego, że zbyt wcześnie.
Wiele tracimy wskutek tego, że zbyt wcześnie.

Zbyt łatwo zapominamy…
Zbyt łatwo zapominamy…

Ludzie kochali zbyt mocno
Ludzie kochali zbyt mocno

Zbyt łatwo
Zbyt łatwo

Zbyt często
Zbyt często

Zbyt głębokie razy
Zbyt głębokie razy

Zbyt wiele razy
Zbyt wiele razy

Gdy życie jest zbyt barwne
Gdy życie jest zbyt barwne

Życie jest zbyt krótkie
Życie jest zbyt krótkie

Zbyt piękne..
Zbyt piękne..


Top